aktualizováno: 14.04.2021 19:31:38 

Vítejte na stránkách MO ČRS KrnovPRODEJ POVOLENEK PRO ROK 2021 V NOUZOVÉM REŽIMU:

30.12.2020

Vážení kolegové,

vzhledem k nařízením vlády České Republiky zůstává do odvolání kancelář naší MO Krnov uzavřena.

Z tohoto důvodu bude probíhat odevzdávání a výdej povolenek ve zvláštním režimu.

Správně vyplněnou povolenku prosíme vhazujte do schránky naší MO na vrátnici Technických služeb na adrese Stará 11, Krnov. Nejpozději do 15 dnů po skončení její platnosti.

Způsob, jakým vyplnit II.díl povolenky k rybolovu naleznete zde.

Zájemci, kteří si chtějí zakoupit povolenku na rok 2021 ve zvláštním režimu společně s povolenkou za rok 2020 vhodí v obálce do schránky také členskou legitimaci.

Poté zašlou na email ryby.krnov@seznam.cz žádost o vydání povolenky na rok 2021, která musí obsahovat:

 • jméno a příjmení
 • číslo členské legitimace
 • datum narození
 • telefonní číslo, na kterém budou kontaktování ohledně vyzvednutí povolenky
 • jakou povolenku/ky chtějí zakoupit

 

Na základě schválení poslední členskou schůzí od roku 2021 platí brigády všichni členové, na něž se vztahuje brigádní povinnost. V případě, že si brigádu během roku odděláte, budou vám peníze za úhradu brigády vráceny.

V případě dotazů ohledně odevzdání či vydání povolenky získáte doplňující informace na telefonním čísle 736 117 545.

 
Tímto žádáme zájemce o koupi povolenky na rok 2021, aby postupovali přesně podle návodu na našem webu !

Bohužel se nám vyskytly příchozí platby, kdy si dotyční sečtou nějakou částku a tu pošlou bez variabilního symbolu.

Tyto platby nebudou akceptovány a způsobují v účetnictví problémy. Takže postupujte podle návodu na této stránce a předejdete tím oboustranným problémům. Děkujeme.

 
Vážení kolegové,

i přesto, že v letošním dodatku k rybářskému řádu je uvedeno, že na revíru 471 200 - Harta 1A je povolena vyjímka z denní doby lovu 00:00 - 4:00, není tomu tak bohužel. Již v loňském roce se Povodí Odry rozhodlo závést na Slezské Hartě II. hygienické pásmo. 

Legislativně ke schválení této změny došlo již v srpnu loňského roku. Tato změna znamená, že se v čase mezi 00:00 - 4:00 nikdo nesmí zdržovat u vody. Již nebude možné bivakování, ani jiný způsob pobytu u vody ve výše uvedené době. Zaplavový hygienický pás bude označen cedulemi, a bude tam zákaz vjezdu motorových vozidel pod hrozbou vysoké pokuty.

Více informací poskytneme po oficiálním vyjádření ÚS ČRS Ostrava.

Petrův zdar!
Vážení kolegové,

v poslední době se nám kupí dotazy ohledně nejasností kolem přípspěvku 200 Kč pro majitele ročních povolenek do fondu FRR.

Povinnost ůhrady trvá pro letošní i následující roky. Tento příspěvek schválila územní konference 29.5.2019 s počátkem úhrad od roku 2020. Platba tohoto příspěvku prozatím není nijak časově ohraničena.

Zde si můžete stáhnout zápis z této konference.

Petrův zdar !
Vážení kolegové,

Přinášíme vám nejdůležitější změny v BPVRP ÚS pro Severní Moravu a Slezsko na rok 2021.

 

1) Každá jedna přisvojená zde uvedená ryba (kapr, štika, candát, bolen, sumec, amur, lín, parma), musí být zapsána neprodleně po přisvojení.

2) Při lovu na nástražní rybku (nebo její část) o délce do 15 cm se smí použít jen jeden jednoháček. Při lovu na dvoj nebo trojháček se smí použít pouze nástražní rybka o délce nad 15 cm.

3) Minimální lovná míra se zvyšuje u štiky obecné na 60 cm a candáta obecného na 50 cm.

4) U revírů, ve kterých je zmíněn „režim chyť a pusť“ musí být všechny ryby neprodleně a s maximální šetrností vráceny zpět do revíru, ve kterém byly uloveny.

5) U revírů s ikonou rybáře na invalidním vozíku se jedná o revír s místy vhodnými pro handicapované rybáře, které jsou vyznačené tabulemi. Tato místa jsou přednostně určena pro držitele průkazu ZTP-P. Lovící na tomto místě „bez průkazu“ je povinen toto omezení respektovat a místo lovícímu „s průkazem“ na požádání neprodleně uvolnit.

6) Při lovu na umělou mušku a muškařením na revírech mimopstruhových v době od 1. ledna do 15. června:

 • je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce o maximální délce odpovídající dvojnásobné délce používaného prutu a s nástrahami v maximální velikosti 3 cm;
 • je zakázáno lovit na jakékoliv gumové nástrahy a používat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělo mušky, stejně tak je zakázáno použití jakýchkoliv plovoucích zařízení jako je kulové plovátko, splávek apod. Je zakázáno vybavovat nástrahy doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotující plíšek, vrtulka nebo gumička;
 • je dovoleno používat pouze jednoháčky.Vážení kolegové,

na našem webu byla nově zřízena sekce "Dokumenty ke stažení", ve které nově naleznete zarybňovací plán za rok 2019. Dále se v ní každý měsíc bude objevovat Zpravodaj ÚS Ostrava, ve kterém se dozvíte různé zajímavosti nebo aktuality z činnosti našeho územního svazu. Sekce bude průběžně doplňována o další dokumenty.

Doufáme, že tento krok povede ke zlepšení informovanosti našich členů.

A pokud jste to ještě nezaznamenali, náš územní svaz má nově také svůj Facebookový profil "Severomoravský rybář", na němž se budou objevovat zajímavé příspěvky z činnosti svazu.

Petrův zdar!
Vážení kolegové,

Rada ČRS na svém červnovém zasedání určila nejzazší termín úhrady členských příspěvků pro rok 2020, a to do 31. července 2020.

Standardní termín (konec dubna) byl rozhodnutím Rady posunut z důvodu uzavření místních organizací v souvislosti s epidemií koronaviru. V následujícím roce 2021 bude opět platit termín dle Stanov, tj. povinnost úhrady členského příspěvku do konce dubna příslušného kalendářního roku.

Odkaz na článek z červnového zasedání Rady ČRS.

Petrův zdar!
Vážení kolegové,

níže v odkazech si můžete stáhnout zápis a usnesení členské schůze 2020.

Zápis ze členské schůze 2020

Usnesení členské schůze 2020

Petrův zdar!
Vážení kolegové,

vzhledem k událostem ohledně Covid 19, a následnému prodlení výdeje povolenek

z důvodů nouzových opatření vlády ČR bude naše kancelář MO ČRS Krnov

otevřena i v červenci každé pondělí od 13:30 do 16:30. 

Od 1. srpna do 31. prosince 2020 už bude kancelář otevřena pouze každé druhé pondělí

v měsíci od 13:30 do 16:30.

 

Petrův zdar!
Pozvánka na členskou schůzi MO ČRS Krnov

 

Dovolujeme si pozvat naše členy na členskou schůzi naší místní organizace ČRS Krnov, která se bude konat v neděli dne 14.6.2020 v 9:00 v prostorách restaurace Golf na adrese Říční okruh 123/10. Schůze se bude konat v prostorách restaurace.

 

Těšíme se na hojnou účast.

S pozdravem výbor MO ČRS Krnov.

 

Diskuse k členské schůzi zde:
Vážení kolegové,

upozorňujeme zájemce o složení vědomostních zkoušek a následně získání povolenky, že je nutno předem kontaktovat pana hospodáře Husera na telefonním čísle 736 117 545, který vám sdělí podrobnosti a domluví s vámi termín.

Děkujeme za pochopení. Petrův zdar!
Vážení kolegové,

od pondělí 11.5.2020 se vracíme ke klasickému výdeji povolenek. Kancelář MO ČRS Krnov bude otevřena dle úředních hodin platných pro rok 2020.

I přesto, že zatím není znám termín úhrady členských příspěvků pro rok 2020, je úhrada členských příspěvků jednou z povinností pro získání povolenky k rybolovu, tudíž je povinnost členské příspěvky při koupi povolenky uhradit.

Výdej povolenek bude prováděn v souladu s hygienickým nařízením vlády. Proto se dostavte s ochranou dýchacích cest a dodržujte vzájemný bezpečný odstup.

Petrův zdar!
Vážení kolegové,

vzhledem k pokračujícím karánténním opatřením přistoupilo vedení MO ČRS Krnov k nouzovému prodeji povolenek pro rok 2020.

Zájemci o koupi musí splnit následující podmínky.

Na emailovou adresu ryby.krnov@seznam.cz zaslat následující údaje:

 1. Jméno a příjmení
 2. Datum narození
 3. Adresu
 4. Své telefonní číslo
 5. Seznam, co vše bude člen platit (MP nebo P povolenku + členské příspěvky + brigádní povinnost) atp.

 

Zároveň člen musí v obálce vhodit do schránky naši MO členskou legitimaci a rybářský lístek. Schránka se nachází na vrátnici Technických služeb Krnov. V žádném případě se nesnažte členskou legitimaci a rybářský lístek donést do kanceláře MO. Tato je stále pro veřejnost uzavřena.

Po obdržení emailu s výše uvedenými údaji bude zástupce naši MO člena kontaktovat, a domluví s ním další postup a předaní povolenky a dokladů.

Upozorňujeme ale na jednu zásadní věc. ČRS sice prozatím zrušilo termín úhrady členských příspěvků na neurčito, ale to se netýká zájemců o koupi povolenky. Při koupi povolenky tak stále platí povinnost mít splněnou brigádní povinnost a uhrazeny členské příspěvky. Takže odklad termínu úhrady členských příspěvků se týká hlavně členů, kteří si hradí pouze členství, ale nepořizují si povolenku.

V případě nejasností volejte panu hospodáři na telefon 736 117 545, ale pouze v době od 8:00 do 16:00!

 

Petrův zdar!
Vážení kolegové,

Český rybářský svaz v reakci na současnou situaci schválil následující kroky.

Prvním krok se týká rybářského lístku (nezaměňujte prosím s povolenkou). Pokud někomu platnost RL skončila po 1.3.2020, není nutné si momentálně vyřizovat nový. Rybářská stráž nebude při tomto zjištění dotyčného sankcionovat. Více informací najdete v tomto odkazu

Druhý krok se týká odložení splatnosti členských příspěvků. V běžném režimu má člen povinnost tento příspěvek uhradit do konce dubna. ČRS rozhodl, že splatnost je posunuta momentálně na neurčito. Více informací najdete v tomto odkazu.

Petrův zdar...
Vážení kolegové,

pokud jste si před uzavřením kanceláře MO uhradili povolenky, členské příspěvky a případně brigády prostřednictvím složenky nebo bankovního převodu, a díky uzavření kanceláře MO jste si povolenku nemohli vyzvednout, máte nyní možnost si je vyzvednout po telefonické domluvě s panem hospodářem na telefonním čísle 736 117 545. Před hovorem si prosím nachystejte Váš variabilní symbol, pod kterým jste provedli úhradu.

Do konce března bude probíhat pouze výdej již uhrazených povolenek a to uhrazených PŘED UZAVŘENÍM KANCELÁŘE MO! 

Momentálně jednáme o dalších možných způsobech, jak dále postupovat. Je třeba ale počítat s tím, že nebudou zřejmě možné platby v hotovosti, ale pouze bankovním převodem na účet MO ŘRS Krnov. Nicméně se snažíme najít způsob, který by vyhovoval našim členům a zároveň splňoval veškerá platná nařízení naší vlády, a fungoval v souladu se zodpovědným přístupem proti šíření nákazy C19. Děkujeme za pochopení.

O všem vás budeme zde v nejbližších dnech informovat.

S pozdravem Petrův zdar vedení MO Krnov...
Na základě rozhodnutí vlády České republiky o zavedení karantény v boji proti Korona viru C19 je počínaje dnešním dnem pro veřejnost uzavřena naše kancelář Místní organizace ČRS Krnov. Kancelář bude prozatím uzavřena od dnešního dne,

to je 16.3.2020 do odvolání. 

O dalších krocích budeme neprodleně informovat.

Upozorňujeme naše členy, že nebude možno ani po telefonické či jiné dohodě vydání povolenky nebo jiné úkony.

Vyzýváme naše členy k trpělivosti, odpovědnosti a ohleduplnosti vůči svému okolí v souvislosti s bojem proti šíření Korona viru C19.

Děkujeme za pochopení. S pozdravem Petrův zdar vedení MO ČRS Krnov.

Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 12.3.2020 o zavedení stavu nouze a

dalších opatření v boji s Korona virem C19 se ruší členská schůze MO Krnov.

Náhradní termín bude určen a s předstihem zveřejněn.

Petrův zdar.
Vážení kolegové,

 

konečně se začala měnit situace kolem revíru Pocheň. Do konce března bude ukončeno výběrové řízení na zhotovitele odbahnění revíru.

Začátek prací je naplánován na začátek května letošního roku. Bohužel odbahněna bude pouze část revíru od staré cesty do Úbla směrem k přítoku. Povodí Odry dostalo podstatně menší obnos peněz, než mělo přislíbeno původně. Tudíž se bude odbahňovat pouze nejvíce zanesená část.

Sediment se bude odvážet na pozemky pod hrází.

Napouštění je naplánováno na říjen - listopad 2020.

Doufejme, že už vše dopadne dobře, a my si budeme moct konečně nahodit...

 

Petrův zdar...
Vážení kolegové,

dovolujeme si vás upozornit na novou povinnost při výdeji povolenek. 

Nově se při výdeji povolenky platí 200 Kč do fondu rozvoje revírů.

Tuto novinku schválil a zavedl VÚS Ostrava.

Petrův zdar ...

 

 

 
Vážení kolegové,

ceny povolenek a členských příspěvků pro rok 2020 zveřejněny zde.

Zároveň upozorňujeme na povinnost odevzdání staré povolenky nejpozději do 15 dnů po skončení její platnosti.

Petrův zdar...
Važení kolegové,

úřední hodiny pro rok 2020 zveřejněny zde.

Petrův zdar...
Vážení kolegové,

dovolujeme si vás upozornit na nejdůležitější změny v rybářském řádu a v bližších podmínkách výkonu rybářského práva pro rok 2020.

 • nejmenší lovná míra lipana podhorního byla zvýšena na 35 cm
 • nejmenší lovná míra lína obecného byla zvýšena na 25 cm
 • lín obecný a parma obecná jsou nově zařazeny mezi ušlechtilé ryby. To znamená, že si rybář může tyto ryby ponechat maximálně 2 ks denně, 10 ks měsíčně a 40 ks ročně. Ponecháním si 2 ks těchto ryb končí denní lov. Při zapisování úlovků se postupuje stejně, jako např. u kapra, štiky, to znamená každá ryba na na jeden řádek.
 • denní úlovek ostroretky stěhovavé je omezen na 5 ks, týdenní na 15 ks
 • na všech revírech ÚS Ostrava byla zavedena k70. To znamená, že kapra měřícího 70 cm a více je rybář povinnen bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do revíru, kde byl uloven.
 • táboření a rozdělávání ohňů ve volné přírodě určuje platná legislativa. Je zakázáno provádění úprav břehů, jakékoliv zásahy do dřevnatého porostu. Lovící jsou povinni veškeré vlastní odpadky, obaly od potravin a nápojů, obaly od nástrah a návnad odnést od vody.
 • lovící jsou povinni respektovat pokyny a nařízení uvedené na www.rybsvaz-ms.cz a na informačních tabulích. Tyto lze ověřit na www.rybsvaz-ms.cz
 • lovící je povinnen mít v členském průkazu vylepenou vlastní fotografii.

 

Petrův zdar...
Starší aktuality jsou pro zájemce ke shlédnutí v sekci " Archiv".
 

 Návštěvnost:   |   Mapa stránek